Het bestuur - Waterman Heenvliet

Ga naar de inhoud

Het bestuur

Bestuur w.s.v. Waterman Heenvliet

Voorzitter:                  Hans (C.J.) Vermeul 06 20152496

Secretaris:                  Teun (T.G.G.) Wesselink 06 13588343

Penningmeester:        Johan (J.G.) Janzen 0181 327185


Techn. commissaris:  
Maurice (M.) Putters


Lid techn. commissie:  Chris (C.M.)van der Lugt

Lid tech. commissie:    Rob (R.J.H.) van den Berg

Algemene zaken:         Mark Laros (M.B.)  06 53420405


VERKLARING AVG
wsv Waterman Heenvliet

Doel van de AVG is om ieder bescherming te bieden voor zijn privacy gegevens, zodat deze op een betrouwbare wijze worden verwerkt in de organisatie.
Daarbij heeft de betrokkene recht op inzage, correctie en verwijdering (bijvoorbeeld bij opzegging van het lidmaatschap) van de verwerkte persoonsgegevens.
De organisatie wsv Waterman Heenvliet verwerkt de persoonsgegevens van haar leden en donateurs om het lidmaatschap vast te leggen, de ligplaatsen toe te wijzen, leden te informeren over de gang van zaken en activiteiten binnen de Vereniging en de financiële gegevens te administreren.
Hiertoe worden de volgende gegevens vastgelegd:
Naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, naam + lengte en breedte van het schip en het bankrekeningnummer.
De wsv Waterman Heenvliet geeft de persoonsgegevens niet door aan andere instanties, tenzij belanghebbende daar nadrukkelijk om vraagt of op wettelijke grond de Vereniging verplicht is informatie te verstrekken.
Alleen de bestuursleden van de Vereniging hebben inzage in de persoonsgegevens. De daadwerkelijke verwerking van de persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de secretaris en de penningmeester.

Copyrights © 2022, Waterman Heenvliet
Terug naar de inhoud